Preview Mode Links will not work in preview mode

Worklife Redesign

Jun 1, 2020

Hvorfor ikke? Hvis man – med relativt simple teknikker – at arbejde smartere, hurtigere og mere produktivt, hvorfor så ikke få en ekstra ugentlig fridag? Det er den simple logik bag ideen om en 4-dages arbejdsuge. Hele hemmeligheden er nemlig, at det ikke handler om, hvor mange timer vi arbejder, men om hvordan vi...


May 18, 2020

Min personlige erfaring er at når vi går efter at være autentiske og de store drømme i livet, så har vi brug for visionkeepers. Visionkeepers, som ser vores største potentiale og elsker os for den vi er. Livsvidner, som støtter os, når det er svært og som er med til at fejre vores successer, når det går...


May 3, 2020

Hvis vi føler, der mangler noget i livet, skal vi tage denne undren alvorligt. For mange af os starter denne indre længsel med at vi at stiller os selv spørgsmål som: " Hvem er jeg?" eller "Hvilket liv giver mening for mig?"  I denne episode kan du høre om, hvordan vi kan finde inspiration hos Søren Kierkegaard...


Apr 19, 2020

Denne episode er en bodyscan. En bodyscan er en klassisk meditation eller mindfulness øvelse, som hurtigt og effektivt kan berolige nervesystemet og få dit system i balance.

Det er en af de bedste øvelser at begynde med, hvis du ikke har noget kendskab til  meditation eller mindfulness. En bodyscan-meditation handler...


Apr 2, 2020

Vi påvirker hinanden med vores følelser og handlinger.  Og vi bliver påvirket af positiv og negativ energi uanset om vi er bevidste om det eller ej. Vi taler om, hvordan vi kan forblive centrerede og bevare en høj frekvens i en svær tid.  Når vi er i vores hjemmefrekvens kan vi se klart, handle hensigtsmæssigt og...